fredag 29 januari 2016

Från bokstäver till siffror

Har du tänkt på att det brukar stå bokstäver längst ner på bokryggarna på bibliotekets böcker? Bokstäverna motsvarar ämnen. F betyder till exempel ämnet Språk och P ämnet Teknik.

Bokstäverna bestämmer var böckerna placeras i biblioteket. På så sätt kan man snabbt hitta rätt bok.

Nu byter vi från det gamla svenska systemet med bokstäver till det amerikanska Dewey-systemet. Dewey-systemet använder siffror i stället för bokstäver. Ämnet Språk blir till exempel 400 och Teknik blir 600.

Övergången kommer att ta lång tid och ske stegvis. Alla nya böcker som köps in får siffror på bokryggarna från och med februari. Sedan kommer vi att ändra alla gamla avdelningar från A - X till 000 - 900.

I början kommer de nya böckerna att placeras på en särskild hylla i biblioteket, men så småningom kommer alla bibliotekets böcker att flyttas om och placeras efter sina nya ämnen.

De här huvudavdelningarna finns i det nya systemet:

000 Allmän kunskap
100 Filosofi och psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskap
400 Språk
500 Naturvetenskap och matematik
600 Teknik och medicin
700 Konst och fritid
800 Litteratur
900 Historia och geografi

Fråga oss om du inte hittar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar