måndag 6 februari 2017

Källkritik 1


Vad är en källa?

Är detta en källa?

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

Primärkälla eller sekundärkälla?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar