onsdag 8 mars 2017

Källkritik 1

Vad är en källa?

Är detta en källa?

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Exempel 4

Exempel 5

Exempel 6

Primärkälla eller sekundärkälla?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar